Podstatné jméno zapojení má hned několik významů:
  • v jednotném čísle (odvozeno od slovesa zapojit se) vypovídá o aktivní účasti jednotlivce nebo skupiny na nějakém společném úsilí,
  • v množném čísle označuje skupinu, která má zájem, aby se věci hnuly správným směrem.
Dětská nadváha a obezita je celospolečenský problém. Na řešení se musí podílet celá společnost (viz Metodika - Strategie společného postupu) . Na těchto stránkách nabízíme informace  pro jednotlivé zapojené skupiny. Čím blíže je ta která skupina dětem (zejména rodiče, učitelé a vedoucí pracovníci škol), tím podrobněji se jí věnujeme. 

Školám jako organizacím nabízíme členství v Klubu Zdravá abeceda.

Ostatním skupinám nabízíme náš pohled na jejich zapojení do systému prevence dětské nadváhy a obezity společně s popisem možností pro spolupráci, protože...
... je to týmový běh na dlouhou trať.