Úvod‎ > ‎Zapojení‎ > ‎Děti‎ > ‎

Kompetence dětí

Děti předškolního věku si dokážou osvojit zásady a vybudovat návyky, které jsou účinnou prevenci nadváhy/obezity a zároveň většiny civilizačních nemocí a závislostí.

Každá úplná kompetence (je uvedena jako poslední) vyžaduje, aby dítě postupně zvládlo všechny její složky.
 
Například (Kompetence ke zdravé výživě): Dítě 
 1. umí spolehlivě a zdravě pohostit sebe (a ostatní) až tedy, když 
 2. sestaví jídlo s ohledem na situaci (denní doba, co jedli předtím a co potom), díky tomu, že 
 3. ví, kolik a jakých potravin by mělo za den sníst, a dokáže určit, zda jsou v nich vhodně zastoupeny jednotlivé skupiny potravin, protože
 4. ví, z čeho jsou jednotlivé potraviny vyrobeny.

Zdravý pohyb

 • Pracuje celé tělo mé - Ví, že pohybem tělo (i mysl) sílí a rozvíjí se – vše pak lépe zvládne
 • Hýbu se rád a všelijak - Střídá různé pestré pohybové činnosti, využívá nabídnutý prostor i pomůcky
 • Sám ostatní rozhýbám - Podílí se na rozhodování o skladbě pohybových aktivit ve škole i s rodinou
 • Vidím, že sílím - S podporou dospělého dlouhodobě sleduje jak roste, je zdatnější a zvládá nové dovednosti

Zdravá výživa

 • Vím, co jím - Dokáže vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravinou
 • Vím, kolik čeho smím - Pojmenovává složení jídelníčku podle potravinové pyramidy
 • Vím, kdy, co a proč mám jíst - V závislosti na jídelníčku ve školce vhodně doplňuje osobní (rodinný) jídelníček a vybírá potraviny
 • Umím pohostit sebe i ostatní - Podílí se na plánování jídelníčku a přípravě jídla ve školce a/nebo rodině

Vnitřní pohoda

 • Dobře znám, kdy co dělat mám - Orientuje se v programu dne a týdne
 • Umím si říct - Dokáže vyjádřit, jak se cítí, požádat o podporu a pomoc, vyjádřit souhlas či nesouhlas
 • Vím, proč mi je dobře a s kým - Vědomě si vybírá kamarády a situace, které prožívá s druhými
 • Umím se dohodnout - Podílí se na tvorbě pravidel podporujících fyzické zdraví a vnitřní pohodu

Zdravé prostředí

 • Zraněním a infekcím předcházím - Dodržuje základní hygienické a bezpečnostní návyky
 • Vím, co se kde patří - Přizpůsobuje své chování prostředí, ve kterém se nachází
 • Mám rád zdravá a chytrá místa - Vyhledává podnětné prostředí a kontakt s přírodou
 • Vím, co se stane, když... - Je si vědom/a důsledků svých činů v koloběhu života