Úvod‎ > ‎Zapojení‎ > ‎

Školní jídelny


České školní stravování patří k nejkvalitnějším systémům na světě. Fakt, že všechny děti ve školních zařízeních mají každý pracovní den zajištěný oběd podle státem definovaných norem je jedno z nejvýznamnější opatření státu na poli prevence nadváhy a obezity.

Školním jídelnám se věnujeme v jednom z našich projektů, kde školíme vedoucí školního stravování i pracovníky jídelen v tématech 
  • komunikace se strávníky pro budování zdravých stravovacích návyků
  • poslání školní jídelny v systému prevence nadváhy a obezity.
Velmi fundované informace pro rodiny přináší portál Rodiče a školní jídelny.cz, velmi inspirativní je článek pro
Vedoucí školního stravování - Komunikace se strávníky


Kulatý stůl SKAV a EDUin: Podporuje stravování v našich školách zdravý životní styl dětí?


Metodik Zdravé abecedy Nikola Křístek se účastnil debaty, jejímž cílem bylo hledání odpovědí na otázky
  • Jak odpovídá nabídka potravin a nápojů ve škole požadavkům na zdravý životní styl? 
  • Podporují současné předpisy a spotřební koš zdravou výživu ve školních jídelnách? 
Stanoviska programu prezentuje především od 34 min. záznamu.