Úvod‎ > ‎Zapojení‎ > ‎Rodiče‎ > ‎

Spolupráce rodičů s institucemi pečujícími o dítě

V průběhu vývoje dítěte se rodiče setkávají s institucemi, kterým svěřují část péče o své dítě.
Občas dochází k nedorozumění nebo konfliktům, občas také k tomu, že není využitý potenciál pro spolupráci a vzájemné obohacení.
Rodiče by neměli počítat s tím, že tyto instituce budou fungovat stejně jako v době, kdy byli sami dětmi, měli by se seznamovat s jejich pravidly a cíly.
Následující přehled může pomoci rodičům s představou, co mohou od jednotlivých institucí očekávat.