Úvod‎ > ‎Zapojení‎ > ‎

Mateřské školy

Úloha mateřské školy ve formování životních návyků dítěte je nepřecenitelná. Jde o první celodenní instituci mimo rodinu - a dítě se v institucích, kde platí jiná pravidla než v rodině, bude pohybovat celý život. V mateřské škole se odehrává "vtisknutí vzoru chování".

Proto je největší pozornost programu věnovaná metodice pro školky. Kompetence dětí jsou formulovány jako výstupní, na konci předškolního vzdělávání. K mohou mířit učitelé MŠ a na nich stavět učitelé ZŠ a další vzdělavatelé a vychovatelé.

Nabízíme několik typů akreditovaných vzdělávacích akcí a konzultační podpory, detailní informace najdete v Metodice programu - Vzdělávací akce

Kromě metodické podpory nabízíme školkám i členství v Klubu Zdravá abeceda, díky kterému mohou systematicky využívat a komunikovat vše, co Zdravá abeceda nabízí.

Osvědčený postup spolupráce tedy vypadá následovně: MŠ (nejlépe její vedení nebo pověřená učitelka):
- prostuduje tuto webovou stránku a rozhodne se, zda cíle a východiska programu odpovídají jeho představám a potřebám a o jakou formu podpory by měl zájem (materiály, vzdělávání, konzutlace, ...)
- přihlásí se do Klubu Zdravá abeceda a do posledního políčka formuláře napíše, jakou formu podpory by rádi v MŠ využili, případně zavolá (kontakt v zápatí) a doptá se na podrobnosti
- ať už s podporou týmu Zdravé abecedy nebo díky samostudiu metodiky na webu a v manuálech zavádí jednotlivá opatření do režimu MŠ
- v rámci Klubu Zdravá abeceda se může účastnit meření posunu v postojích a očekáváních pracovníků školy a/nebo rodičů.