Úvod‎ > ‎Zapojení‎ > ‎

Zdravotníci


Co bychom chtěli říct

Domníváme se, že v systému prevence nadváhy a obezity je spolupráce institucí školy a rodiny s lékaři, zdravotními sestrami a nutričními terapeuty důležitá (více zde) a často nevyužívaná. Možná je tomu tak protože není nastaven dostatečný legislativní rámec pro vztah a komunikaci těchto institucí.
Pro nastavení spolupráce je tedy nutná osobní iniciativa, která může přijít ze strany zdravotníků, pracovníků škol, rodičů nebo zástupců místní samosprávy.
Ke spolupráci se zdravotníky motivujeme i v rámci doporučení rodičům v našem standardu zní "Necháme si poradit - Spolupracujeme s pediatrem, učiteli i dalšími odborníky a kriticky vyhodnocujeme „poradenství” z pískoviště, internetu či od příbuzenstva."

Doporučení nabízená institucím rodiny a školy jsou vždy velmi obecná, vztahují se na většinovou část populace a neberou příliš v potaz aktuální stav dítěte. Domníváme se, že specifické zdravotní potřeby konkrétních dětí by měly být konzultovány v trojúhelníku lékař-rodina-škola.Co můžeme nabídnout

  • Pediatrům nabízíme možnost zaslání našich plakátů do ordinací a brožur se standardem pro komunikaci s rodiči.
  • Nutričním terapeutům nabízíme možnost zprostředkování kontaktu s mateřskou školou, případně zapojení do našeho lektorského týmu.
  • Zdravotním sestrám doporučujeme účast v programu Zdravý start, na jehož metodice jsme se podíleli.

Jsme hosty odborných setkání a vzdělávacích akcí, například 
  • konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi (Společnost pro výživu)
  • konference Praktická dětská obezitologie (MAS)
  • kurz  Praktická dětská obezitologie v ambulantní praxi  (Česká lékařská komora)
  • kurz Komunitní výživa (LF MUNI)
a jsme připraveni i jinde vysvětlovat možnosti a limity spolupráce rodin a škol podle našich zkušeností a metodiky.

Mateřským a základním školám při zdravotnických zařízeních nabízíme členství v Klubu Zdravá abeceda se souvisejícími výhodami.