Úvod‎ > ‎

Metodika programu


Cílem metodiky je vybavit děti kompetencemi pro zdravé rozhodování v oblastech, které ovlivňují jejich dlouhodobé zdraví.

Pojem kompetence chápeme jako připravenost k řízení vlastní životosprávy, která má tři složky: 
  • chci (děti mají vnitřní motivaci pro zdravé rozhodování)
  • umím (děti mají potřebné znalosti a dovednosti)
  • mohu (děti žijí v prostředí (nebo, lépe, jej spoluvytváří), které jim umožňuje realizovat zdravou volbu)
Na stránce Metodika programu se věnujeme konkrétním postupům, jak takového stavu docílit u co největšího počtu dětí.

Předpokladem úspěchu však zůstává, že se do této podpory zapojí dospělí, kteří vystupují ve vývoji dítěte v různých rolích. Poslání jednotlivých rolí a institucí se podrobněji věnuje stránka Zapojení.

Videoprůvodce kompetencemi Zdravé abecedy