Plakáty Zdravé abecedy

K jednotlivým oblastem životosprávy jsme připravili plakáty formátu A2
(tedy velikosti čtyř papírů A4 :)) 
se základními grafickými schématy dané oblasti.

Plakáty můžete využívat jako 
 • účelovou dekoraci místností (jídelna, šatna, ...), kolem které se dá rozprostřít kultivovaná diskuse mezi dětmi, učiteli, rodiči...¨
 • pomocné materiály pro moderátora společenské hry Zdravá abeceda,
 • puzzle (plakát rozstříháte a necháte skládat, ověřená aktivita také pro zahradní slavnosti, prezentační stánky apod.)
 • ... jistě něco dalšího vymyslíte a napíšete nám o tom.

Pohybová pyramida

 • Popis: Inspiruje k pestré pohybové aktivitě a zobrazuje žádoucí poměr pohybových aktivit podle intenzity v průběhu týdne. Vyvažuje hesla "Pohybu není nikdy dost" a "Všeho moc škodí".
 • Využití: V šatně pro komunikaci s rodiči (např. stimulování rodin k aktivnímu programu o víkendech), v komunitním kruhu při plánování denních činností a rozkladu jejich pohybové náročnosti, při plánování výletu nebo např. školkové olympiády, při práci se společenskou hrou ZA, ...

Výživová pyramida 

 • Popis: Zobrazuje žádoucí poměr jednotlivých skupin potravin v denním jídelníčku. Podporuje sdělení "Není nezdravá potravina, je jen nezdravé množství".
 • Využití: V jídelně, v komunitním kruhu při výkladu, při dotazování dětí na doplnění jejich denního jídelníčku, při práci se společenskou hrou ZA, ...

Pestrý talíř

 • Popis: Zobrazuje žádoucí přítomnost základních složek potravy na talíři - příkladu jídla. 
 • Využití: V jídelně, v komunitním kruhu při výkladu, při dotazování dětí na doplnění jejich denního jídelníčku

Den pro vnitřní pohodu

 • Popis: Pomáhá dětem orientovat se v denním režimu a zdůrazňuje význam spánku a odpočinku. Nabádá k pohybové aktivitě, sebeobsluze a sledování jídelního režimu.
 • Využití: Při komunikaci s rodiči, komunitním kruhu při reflexi a plánování (denní program, plán na víkend nebo jeho popis, zdůraznění odlišností od režimu dne při celodenních váletech apod.), při práci se společenskou hrou ZA - provádění dětí “jejich dnem”.

Správná volba pro naše prostředí

 • Popis: Na několika příkladech mohou děti popisovat důsledky pasivního a neodpovědného přístupu v porovnání s aktivitou, sebeobsluhou a péčí o svět kolem sebe.
 • Využití: Při tvorbě pravidel, při tematických celcích, při prezentaci znalostí dětí v oblasti péče o prostředí (slovně hodnotí klady a zápory jednotlivých zobrazení)


Plakáty tiskneme ve velkým počtech, aby se cena jednoho dostala pod 10 Kč. Proto také můžeme dávat celé sady účastníkům vzdělávacích akcí a zasílat členům Klubu Zdravá abeceda další kusy, o které si napíšou.