Úvod‎ > ‎Metodika programu‎ > ‎

Strategie společného postupu


Obezitu či nadváhu není možné zcela vymýtit. Nemůžeme přestat jíst, nelze se přestěhovat zpátky na planetu energeticky omezených zdrojů, nemůžeme ani jen tak prostě jít kam chceme. Náš život je osudově spojený s rozhodováním ostatních lidí a pravomocemi institucí.

Obezitu, nebo spíše její příčiny, ale můžeme vyšachovat. Nejde to najednou, potýkáme se se složitým komplexem vrozených preferencí, kulturních zvyklostí, skupinové hlouposti a marketingových zájmů. Máme ale silné spojence – děti a dospělé, kterým na dětech záleží. 

Na pomyslné šachovnici světa našich dětí je několik figur. Podívejme se na každou zvlášť.  

Pěšec – to je dítě

Může se pohybovat pouze dopředu (zraje, běží mu čas) a je ze všech nejvíce ohrožený. Když dorazí na druhou stranu šachovnice, dospěje, může se proměnit v kteroukoliv figuru. Málokterý pěšec ale projde celou cestu bez úhony. Je třeba jej chránit.
(více o této figuře na stránkách Zapojení - Děti)

Jezdec – Rodič

Může přeskakovat ostatní figury (instituce) a může se pohybovat velmi překvapivě. Dva kroky vpřed, jeden doleva. Dva kroky doleva, jeden zpátky. V týmu jsou jezdci dva, oba jsou důležití. Je třeba je dostat co nejdříve do hry.
(více o této figuře na stránkách Zapojení - Rodiče)

Střelec – Lékař

Silná figura. Rychle se dostane daleko. Pohybuje se ale jen diagonálně, celou hru tráví na polích jedné barvy (preventista a pediatr může jen na bílá, specialista jen na černá). Každý z nich tak pokryje jen polovinu šachovnice. Šanci na vítězství dává spolupráce s oběma.
(více o této figuře na stránkách Zapojení - Zdravotníci)

Věž - Učitel/ka a vychovatel/ka

Může se pohybovat po celé šachovnici, na černých i bílých polích potkává všechny další figury. Věž se ale nemůže pohybovat šikmo. Přes omezení ve volném pohybu patří k nejsilnějším figurám. Umí navíc i jedno kouzlo, o kterém se dočtete na závěr.
(více o této figuře na stránkách Zapojení - Učitelé) 

Dáma – Ředitel/ka MŠ/ZŠ 

Může se pohybovat všemi směry a libovolně daleko, má největší dosah. Je nejsilnější figurou, určuje tempo hry, dokáže všechny chránit… a na ni míří většina útoků. Na její aktivitě záleží, jak se hra bude vyvíjet.
(více o této figuře na stránkách Zapojení - Škola)

Král - Zdravý životní styl

Může jít všemi směry, ale vždy jen o krůček. Pokud na něj zaútočí soupeř, musí se občas skrýt. Všechny figury mají povinnost jej chránit. Pokud bude vyšachován soupeřem, hra končí.
(více o této figuře na stránkách Metodika programu - oblasti životosprávy)

Pro vítězství – šach mat obezitě – je nutná společná strategie. Když se každá figura rozhoduje jen podle svého uvážení, musí se pokaždé přizpůsobovat nové situaci. Čas tiká, děti rostou a postupují vpřed. Jen při vědomí toho, jaké jsou možnosti a záměry ostatních figur, je možné plánovat několik tahů dopředu. To je strategické myšlení.

Na závěr si dovolujeme nabídnout šachový tip, tzv. rošádu. Je to jediný tah, při kterém pohybujete zároveň dvěma figurami. Krále (zdravý životní styl) přemístíte na bezpečnější pozici a zároveň vymaníte věž (učitelku) z obležení ostatními figurami v rohu šachovnice, kde postává od začátku. 
Přijetí standardu Zdravá abeceda je přesně takovou rošádou. Když školka zahrne mezi své priority prevenci nadváhy a obezity, rodiče rychleji pochopí důvody, které vás vedou k zavádění některých opatření (voda z kohoutku, pobyt venku v nepříznivém počasí, fyzicky náročné aktivity či naopak odpolední odpočinek apod.). Učitelky se budou cítit jistější při komunikaci s rodiči, budou se moci opřít o formulaci očekávaného chování rodiny, která pečuje o zdraví svého dítěte.