Úvod‎ > ‎Metodika programu‎ > ‎Vzdělávací akce‎ > ‎

Akreditované kurzy MŠMT

Pro pedagogické pracovníky máme zajištěnou akreditaci Č.j.: MSMT- 10188/2014-2-210 s platností do 9. 7. 2017.

Na základě dlouholeté zkušenosti jsme sestavili sadu čtyřhodinových i osmihodinových kurzů,
pokud má škola zájem, může si vybrat jednotlivé kurzy nebo si z nich sestavit vzdělávací den nebo víkend. Jejich popis naleznete dále na této stránce.

Pro přihlášení na otevřené kurzy klikněte ZDE
Naši lektoři jsou 
  • zkušení pedagogové a vedoucí pracovníci MŠ a/nebo
  • zdravotníci - specialisté na danou problematiku.
Pracujeme nejraději s malými skupinami do 12 osob, což může být
  • školní kolektiv větší MŠ (zakázka ze strany školy)
  • několik spolupracujících MŠ z jedné lokality (většinou je jedna MŠ iniciátorem a ostatní se přidruží - šetří se tím náklady na kurz)
  • několik jednotlivců, kteří se přihlásí na otevřený kurz pořádaný vzdělávací organizací
Cena za jednu akci je stanovena na 6.000 Kč + DPH.
Cena obsahuje položky
  • Lektorné a doprava lektora
  • Sada materiálů pro každého učitele (Standardy pro rodiče, Plakáty)
  • Společenská hra (vždy jedna hra pro 4 účastníky)
Vzdělávání realizujeme nejčastěji na půdě školy, která si jej objedná. Pokud musíme platit za pronájem vzdělávacích prostor, tuto částku musíme napočítat do ceny kurzu.
Snažíme se pro zájemce zajistit financování kurzů z veřejných a dalších zdrojů,
pokud se nám podaří získat grant, přednostně nabízíme kurzy členům Klubu Zdravá abeceda
Č.j. akreditace MŠMT: 37816/2014-2-877 
Platnost akreditace do 22.12.2017
rozsah kurzu: 4 hodiny
Zdravá abeceda - Komunikace s rodiči
Zdravá abeceda - principy zdravého životního stylu
Zdravá abeceda - úvod do metodiky
Zdravá abeceda - tvorba tematického celku
Zdravá abeceda - úvod do metodiky pro školní družiny
Zdravá abeceda - principy zdravého životního stylu pro školní družiny


Č.j. akreditace MŠMT: MSMT-16908/2015-1-400 
Platnost akreditace do 1.7.2018
rozsah kurzu: 8 hodin
Zdravá abeceda - Komunikace o životosprávě s rodiči, zřizovatelem a dalšími zainteresovanými
Zdravá abeceda - základní principy zdravého životního stylu
Zdravá abeceda - zavádění změny pomocí tematického celku
Zdravá abeceda - Zdraví jako vize školy
Zdravá abeceda - Standard Zdravé abecedy

Vzdělávací zařízení: AISIS, z.s. Floriánské nám. 103, 272 01 Kladno, IČO: 677 988 53, č.j. akreditace instituce v systému DVPP: 24 777/2011-25