Úvod‎ > ‎Metodika programu‎ > ‎Vzdělávací akce‎ > ‎

Besedy pro rodiče


Na besedách seznamujeme rodiče s principy životosprávy dětí ve škole a rodině. Vycházíme se Standardu Zdravé abecedy (každý rodič obdrží svůj výtisk)  a vyhledáváme místa, kde může být potenciál pro dobrou spolupráci rodičů a školy.

Je velmi užitečné zmapovat postoje a očekávání obou stran pomocí Q-analýzy předtím, než beseda proběhne.

Pokud nejde o součást aktivit některého z běžících projektů, je beseda placenou službou. Školy zapojené v Klubu Zdravá abeceda, které využijí nabídky vzdělávání na akreditovaných seminářích, mohou požádat o besedu zdarma. Součástí prezentace tehdy bude i informace o organizaci nebo firmě, která účast lektora Zdravé abecedy podpořila.