Standard pro Vnitřní pohodu

Tento výsek Standardu Zdravé abecedy představuje kompetence dítěte v jedné ze čtyř oblastí životosprávy, kterým se program Zdravá abeceda věnuje.
Základem jsou na sebe navazující kompetence dítěte, které ústí v úplnou připravenost dítěte pro samostatné rozhodování v běžných životních situacích, které vede k dlouhodobému zdraví.
Kompetence může dítě získávat jen s podporou pečujících a vzdělávacích institucí a jejich představitelů - rodičů, učitelů a ředitelů škol a dalších.   

Kompetence dítěte

 1. Dobře znám, kdy co dělat mám - Orientuje se v programu dne a týdne
 2. Umím si říct - Dokáže vyjádřit, jak se cítí, požádat o podporu a pomoc, vyjádřit souhlas či nesouhlas
 3. Vím, proč mi je dobře a s kým - Vědomě si vybírá kamarády a situace, které prožívá s druhými
 4. Umím se dohodnout - Podílí se na tvorbě pravidel podporujících fyzické zdraví a vnitřní pohodu

Inspirace pro Rodiče

 • Nespěcháme na dítě, zraje samo - Dáváme dítěti možnost volby v rámci jeho oblasti odpovědnosti a umírněně srovnáváme jeho vývoj s ostatními.
 • Mluvíme o tom, co se událo, co se děje a co se bude dít -  Dodržujeme pravidelný režim dne a týdne (dítě potřebuje jistotu) a společně plánujeme volnočasové aktivity.
 • Pohoda jednoho je pohodou všech – Myslíme i na sebe. Dítě je tak spokojené, jak jsou spokojení jeho rodiče
 • Opatrně riskujeme – Zkoušíme, co dítě zvládne, a kontrolovaně rozšiřujeme jeho hranice

Inspirace pro Učitele

 • Vím „co se stane, když…“ - Pravidla jsou srozumitelná dětem, rodičům i učitelům
 • Každý jsme originál – Respektujeme předpoklady jednotlivých dětí
 • Nesrovnáváme se – Oceňujeme individuální pokrok jednotlivých dětí
 • Zodpovědný sám sobě - Je podněcována možnost volby dětí v rámci pravid

Inspirace pro Školu

 • Snídáme, proto myslíme - Snídaně je základ školního výkonu. Škola se ptá rodičů, zda dítě přichází nasnídané.
 • Pohyb v pohybu, jídlo v klidu - Je jasně vymezen dostatečný čas a upravený prostor pro konzumaci svačiny a oběda
 • Život není tabu - Problematika tělesnosti a životního stylu rodin je součástí komunikace ve škole
 • Mám si kde říct - Prevence nadváhy a obezity je vnímána jako společná věc. Děti i dospělí vědí, komu předat podněty pro pozitivní změn