Ustálený režim aktivního dnePravidelný denní režim nabízí dětem strukturu, o kterou se mohou pevně opřít při zakoušení nových situací

Kritickými body dne v moderní době jsou zejména
 • pozdní hodina usnutí (a krátká doba klidného usínání)
 • vstávání na poslední chvíli, po kterém nezbývá čas na snídani
 • fastfoodizace - čekání na pokyn "teď seď a teď jez" bez aktivního přístupu k situacím během dne
Pravidelný denní režim s ukázkou, kdy co prožívat
 • spolu s (různými) ostatními
 • více aktivně a více klidně
 • tak, aby byl den pestrý na různé druhy činností a různými prostředími
 • tvůrčím způsobem 
 • s pocitem, že mohu něco zvládnout sám nebo pomoci ostatním
Děti se potřebují orientovat v průběhu dne, aby (mimo jiné)
 • měly představu o tom, které jeho části jsou řízené někým jiným a kdy mohou dělat co samy chtějí
 • dokázaly plánovat pohybové aktivity a čas pro jídlo (vč. jeho přípravy)
 • uměly den vyhodnotit a říct si, co a kdy zítra mohou udělat jinak
 • uměly dopočítat, kdy mají jít spát, aby byly čerstvé pro další dlouhý den.
Zobrazení aktivního dne jsme použili na Plakátu (který se používá i při Společenské hře) a v brožuře pro učitele a rodiče.