Standard pro Zdravou výživu

Tento výsek Standardu Zdravé abecedy představuje kompetence dítěte v jedné ze čtyř oblastí životosprávy, kterým se program Zdravá abeceda věnuje.
Základem jsou na sebe navazující kompetence dítěte, které ústí v úplnou připravenost dítěte pro samostatné rozhodování v běžných životních situacích, které vede k dlouhodobému zdraví.
Kompetence může dítě získávat jen s podporou pečujících a vzdělávacích institucí a jejich představitelů - rodičů, učitelů a ředitelů škol a dalších.   

Kompetence dítěte

 1. Vím, co jím - Dokáže vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravinou
 2. Vím, kolik čeho smím - Pojmenovává složení jídelníčku podle potravinové pyramidy
 3. Vím, kdy, co a proč mám jíst - V závislosti na jídelníčku ve školce vhodně doplňuje osobní (rodinný) jídelníček a vybírá potraviny
 4. Umím pohostit sebe i ostatní - Podílí se na plánování jídelníčku a přípravě jídla ve školce a/nebo rodině

Inspirace pro Rodiče

 • Jídlo plánujeme, připravujeme a jíme společně s dětmi - Děti pomáhají při nákupu i vaření a samostatně si připravují svačiny
 • Den má aspoň tolik jídel, kolik ruka prstů - V denním režimu je 5 jídel, mezi nimi nejíme ani pochutiny
 • Zkoušíme opakovaně nové chuti a potraviny - Postupně zvyšujeme pestrost jídelníčku
 • Není nezdravá potravina, je jen nezdravé množství - Nevytváříme kolem jídla hysterii, uváženě se rozhodujeme o objemu a poměru složek jídelníčku s ohledem na nabídku ve školní jídelně

Inspirace pro Učitele

 • Pitná voda je tu doma - Základem pitného režimu jsou neslazené tekutiny
 • Svačina je událost - Jíme společně s dětmi, často se zvládnou obsloužit samy
 • Vím, kolik sním - Děti si vědomě určují velikost porcí
 • Jídlo není pochvala - Za výkon dítě získá jiné ocenění nežli pochutinu, narozeniny si zaslouží připravenou hostinu a ne bonbon

Inspirace pro Školu

 • Přejeme si dobrou chuť - Komunikace o jídle je součástí školní kultury
 • Voda je tu doma - Ve škole není podporována konzumace sycených nápojů
 • Oběd není volba - Děti se stravují ve školní jídelně. Jídelníček je pestrý i při nabídce jednoho jídla.
 • Jídelníček po malíček - Je zveřejněn školní jídelníček, aby mohl být vhodně doplňován v rodinách