Standard pro Zdravé prostředí

Tento výsek Standardu Zdravé abecedy představuje kompetence dítěte v jedné ze čtyř oblastí životosprávy, kterým se program Zdravá abeceda věnuje.
Základem jsou na sebe navazující kompetence dítěte, které ústí v úplnou připravenost dítěte pro samostatné rozhodování v běžných životních situacích, které vede k dlouhodobému zdraví.
Kompetence může dítě získávat jen s podporou pečujících a vzdělávacích institucí a jejich představitelů - rodičů, učitelů a ředitelů škol a dalších.   

Kompetence dítěte

 1. Zraněním a infekcím předcházím
  - Dodržuje základní hygienické a bezpečnostní návyky
 2. Vím, co se kde patří
  - Přizpůsobuje své chování prostředí, ve kterém se nachází
 3. Mám rád zdravá a chytrá místa
  - Vyhledává podnětné prostředí a kontakt s přírodou
 4. Vím, co se stane, když...
  - Je si vědom/a důsledků svých činů v koloběhu života

     Inspirace pro Rodiče

     • Reklama umí klamat
      - Vymezujeme se vůči konzumnímu životnímu stylu a jsme kritičtí vůči reklamním sdělením.
     • Není špatné počasí, je jen špatné oblečení
      - Nemluvíme o světě doma, vyrážíme za ním a vedeme děti k samostatnosti v rozmanitém prostředí. Dítě se učí z prostředí okolo něj více než ze slov.
     • Jsme opatrní, ale nebojíme se
      - Učíme děti bezpečnému chování, ale nestrašíme je.
     • Necháme si poradit
      - Spolupracujeme s pediatrem, učiteli i dalšími odborníky a kriticky vyhodnocujeme „poradenství” z pískoviště, internetu či od příbuzenstva

     Inspirace pro Učitele

     • Učíme se z věcí, ne o věcech
      - Praktické činnosti se odehrávají v reálném prostředí
     • Vím, co smím
      - Zásady bezpečnosti jsou zdůvodněné a všem srozumitelné
     • Třídíme odpad očima
      – Postupujeme dle pravidla ReReRe (a) Omez spotřebu – b) Znovu použij – c) Recykluj)
     • Od vidlí po vidličku
      - Pátrání po původu potravin a jejich zpracování je součástí výuky

     Inspirace pro Školu

     • Hlídáme si reklamu
      - Škola bedlivě zvažuje, které reklamní sdělení a výrobky vpustí do svých prostor
     • Do školy po svých
      - Škola podporuje pěší dostupnost a využívání kol a koloběžek
     • Zahrada je učitelka
      - Děti mají možnost sledovat ve školním areálu původ surovin a jejich cestu na talíř
     • Bezpečí, ne omezení
      - Bezpečnostní a hygienické předpisy nebrání dětem v psychomotorickém rozvoji, zážitcích a získávání samostatnosti v životních situacích