Zdravý pohyb

Pohyb má v moderním světě jinou funkci nežli měl před několika desítkami let.
Dnes není nutností, která nám zprostředkovává základní potřeby.
Zůstává ale nutností, ale hlavně možností pro spokojený život.

V metodice Zdravé abecedy se soustředíme na 
  • sledování souvislosti mezi příjmem (výživa) a výdejem (pohyb) energie
  • (např. skrze Společenskou hru)
  • (znovu)objevování jednoduchých, ale hodnotných zábavných pohybových aktivit
  • (např. metodika Hry našich babiček)
  • vytváření takových pravidel chování a vyhledávání takových míst, kde je pohyb podporován a ne zakazován (více ve Standardu)
Úvod do problematiky nabízí Hana Dvořáková, odborná garantka našeho programu pro tuto oblast.