Úvod‎ > ‎Metodika programu‎ > ‎Oblasti životosprávy‎ > ‎Zdravý pohyb‎ > ‎

Mýty a pověry o pohybu

Zakázané cviky aneb Pohybová omezení ve vztahu k růstu předškolního dítěte v mateřské škole

Struktura sdělení

Téma

 • Kdy se vyskytuje
  • Jaké riziko přináší
   • Jak mu předejdeme

Dlouhodobé setrvání v jedné poloze a v klidu

 • dlouhé sezení nebo stání
  • přetěžuje dítě tělesně i psychicky
   • střídáme s dětmi aktivity a jejich intenzitu

Jednostranné zatěžování – dlouhodobé činnosti stejného charakteru

 • dlouhodobá chůze (výlet bez přestávek), běh, cvičební lekce založená na stálém skákání
  • zatěžování pouze některých svalových skupin v určitém sportu.
   • vybíráme pestré aktivity i prostředí, aby dítě procvičilo celé tělo

Nošení a manipulace s těžkými břemeny

 • zátěž nemá být vyšší než 10 % hmotnosti těla
  • přetěžuje neosifikované kosti, nezpevněné klouby a páteř
   • podle toho například volíme velikost a obsah batůžku na výlet

Prosté visy a vzpory

 • visy a vytahování pouze za ruce, případně pouze za nohy se v řízených činnostech nerealizují
  • přetěžují nezpevněné klouby, hrozí mikrotraumata kloubních pouzder, vazů a svalů
   • podporují se však visy a vzpory smíšené – tedy s oporou pro ruce i nohy (žebříky, provazové sítě aj.). Pokud se děti věší na prolézačky spontánně, není nutné je omezovat. Při zvedání, přenášení, přetáčení, přidržování aj. je vhodné dopomoc poskytovat za pánev, nebo alespoň nadloktí či předloktí, ne pouze za ruku.

Zvětšování kloubního rozsahu nad fyziologickou mez

 • rozštěpy, mosty, aj. jsou záležitostí některých sportů
  • při násilném zavádění by mohly způsobit nekontrolovanou hypermobilitu, 
   případně mikrotraumata v kloubech
   • pokud je děti začnou zkoušet spontánně na základě příkladu jiného dítěte, není nutné je omezovat, obvykle je bolest daných cvičení odradí sama.

Seskoky na tvrdou podložku (bez žíněnky)

 • při volném hraní i při řízeném cvičení
  • silný náraz poškozuje páteř a nosné klouby
   • kontrolujeme, aby seskoky na tvrdou podložku nebyly z větší výšky než je pas dítěte, je nutné dát na doskok žíněnku


Nekontrolované záklony hlavy

 • při řízené činnosti (rozcvičce) opakovaně a rychle, ve špatné poloze se zvednutými rameny
  • může dojít k upevnění špatného držení hlavy i ramen, ve stoje ke ztrátě rovnováhy
   • záklon je možné cvičit v protažení až z hrudní páteře, pomalu, lépe v sedu, ramena stažena dolů, děti hlavu zaklánějí v řadě pohybů, kdy sledují učitelku (například při předklonu), tam je pak třeba připomenout svěšení hlavy dolů, pro správné postavení hlavy je třeba mírně přitahovat bradu a protahovat vzhůru v týle.

Nekompenzované záklony v bedrech, mosty

 • objevují se zákazy pohybu trupu do záklonu, protože v držení těla je obecná tendence k nevhodnému prohloubení bederní lordózy.
  • fyziologická funkce páteře je však vpřed a vzad, do stran a rotace, proto i záklony jsou normální funkcí páteře. Jejich neprovádění nezabrání zvětšeným lordózám krční a bederní ani špatnému držení těla.
   • záklony je možné provádět, je však třeba je kompenzovat opačnou polohou (např. předklonem, sbalením do klubíčka). Zásadní prevencí prohloubení bederní i krční lordózy je posílení svalů, které pánev a hlavu drží ve správné poloze, tedy pro oblast beder svalů břišních a hýžďových, pro oblast krční páteře předpáteřních a ohybačů krku.

Kotoul vzad

 • obvykle se v mateřské škole neobjeví, mohlo by se jím chlubit například dítě z kroužku gymnastiky
  • v mateřské škole jej však neděláme s ohledem na krční páteř vzhledem k dětským poměrům hlavy a paží a celkové obtížnosti cviku i nutnosti zásadní dopomoci
   • tento cvik zkrátka nezmiňujeme, děti si ho samy od sebe zkoušet nebudou. Každopádně to není důvod, proč neprovádět kotoul vpřed, pokud má učitelka jistotu, že dopomoc provádí správně.

Opakovaná chůze ve dřepu, opakované skoky ve dřepu

 • mohou se vyskytovat v pokynech pro některé řízené hry
  • přetěžují kolena i malých dětí
   • chůzi ve dřepu neděláme, při skákání ze dřepu vedeme k střídavé opoře 
    o ruce a o nohy (zajíček)

Návyk sezení v kleku mezi patami

 • některé děti mají sklon k této poloze
  • přináší rizika vzhledem k vývoji postavení kolenních kloubů.
   • je vhodné tuto polohu omezovat a nenásilně děti vést k jiné poloze sedu

Rychlé lezení po kolenou po tvrdé podložce

 • při řízené aktivitě, která by požadovala rychlé (!) lezení, by mohlo docházet 
  k úderům kolen do podlahy.
  • při rychlém lezení s údery kolen do podlahy může dojít k poranění čéšky
   • v řízených aktivitách rychlost lezení po kolenou nepodporujeme a postupně motivujeme děti k lezení ve vzporu dřepmo – tedy po čtyřech.. ALE! lezení po kolenou je také velmi důležitým vývojovým krokem, nutným pro vzpřimování, pro dozrání symetrického šíjového
Doc. PhDr. Hana Dvořáková