Úvod‎ > ‎Metodika programu‎ > ‎Oblasti životosprávy‎ > ‎Zdravý pohyb‎ > ‎

Slovo garantky pro Zdravý pohyb

Bez pohybu není život, kdo se nehýbe nežije... Pohyb pomáhá udržovat a zlepšovat zdraví člověka – to je všeobecně známá věc. Pokud chápeme zdraví v bio-psycho-sociální jednotě, tak ve všech těchto oblastech nalezneme pozitivní vliv pohybu. Pohyb a sport by se proto měly stát důležitou součástí života každého člověka již od dětství. Je k tomu celá řada důvodů:

Pohyb je základní biologickou potřebou dítěte – pokud není tato potřeba uspokojena, dítě „zlobí“. 
Pohyb a sport 
  • Zlepšuje zdraví a tělesnou i psychickou zdatnost.
  • Přispívá k duševní i fyzické pohodě, zvyšuje sebevědomí a odolnost. 
  • Pomáhá navazovat kamarádství. 
  • Učí vyrovnat se s neúspěchem a prohrou. 
  • Je ideální prevencí nadváhy. 
  • Pomáhá od psychické únavy, napětí a stresu.
Ale současný způsob života je převážně tělesně pasivní, mnoho času sedíme před počítačem, televizí, v autě, zároveň se kolem nás řítí spousta informací, žijeme často v napětí a stresu. Toto psychické zatížení mnohdy vyrovnáváme jídlem a dobrotami. Jsou to běžné znaky nezdravého způsobu života, kterému lehce podléháme. Bohužel se to odráží i na dětech od nejmladšího věku.

Co tedy dělat?
  • Hýbat se každý den!
  • Ovlivnit kritické faktory: otylost, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, zvládnout stres.
Jak?

Trénovat srdečně-cévní a dýchací soustavu! K tomu pomáhá dlouhodobější, tedy vytrvalostní aktivita v intenzitě nejméně 130 srdečních tepů v délce nejméně 20 minut a déle, jak doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO). U dětí předškolního věku je taková aktivita přirozená. Při spontánních činnostech, pokud mají děti dostatek prostoru a vhodných pomůcek, se děti dokáží pohybovat až dvě hodiny s tepovou frekvencí nad 150 tepů, někdy vyšší, někdy nižší, ale stále dostatečně vysokou.
Udržovat silné a pružné svaly! Ty pak dokáží udržet naše tělo zpříma a provádět běžné i sportovní pohyby v potřebném rozsahu a po potřebnou dobu. Pokud svalstvo není dostatečně funkční, projeví se to v únavě, ochablosti, špatném držení těla, v bolestech v různých částech páteře, hlavy i jinde. Proti tomu je třeba od dětského věku svaly přiměřeně posilovat, samozřejmě ne s činkami, a také protahovat. Stačí, pokud děti polezou na zajímavé prolézačky, budou cvičit na balančních pomůckách a záměrně protahovat některé svaly, které už i v předškolním věku bývají zkrácené. Však si zkuste dosáhnout v sedu ke špičkám natažených nohou! Zkrácené svaly zadní strany stehen a oblasti beder jsou kamenem úrazu téměř v každém věku.
Pravidelný pohyb předchází otylosti, celkové ochablosti, pomáhá zvládat stres, odbourává adrenalin, biochemicky podporuje dobrou náladu.

Potřeba pohybu u dětí je přirozeně vysoká, asi 4 – 6 hodin denně. Bohužel současný život v rodinách přirozenost dětí ovlivňuje velmi výrazně a děti rychle přejímají pohodlný způsob života dospělých – s ochablými svaly, tukem v cévách, s otylostí... Dospělí totiž pohyb dětí většinou omezují a děti napomínají. Měření ukázalo že nejzdatnější jsou ty předškolní děti, které pravidelně chodí ven bez dozoru rodičů. Většině dětí to je však nedostupné z celé řady objektivních příčin.

Přirozené možnosti pro pohyb tedy chybí, proto je na rodičích, mateřských školách a dalších institucích, aby dětem nabídli zábavný a také dostatečně intenzivní pohybový program, který by rozvíjel jejich tělesnou zdatnost i psychickou odolnost, zároveň poskytoval radost, zábavu a kamarádství. Jen tak se zdravý pohyb stane součástí životního stylu, něčím, bez čeho děti a budoucí dospělí nemohou být.

Péče o zdraví a dodržování zdravého způsobu života je totiž nutností i trendem budoucnosti!