Úvod‎ > ‎Metodika programu‎ > ‎Oblasti životosprávy‎ > ‎Zdravý pohyb‎ > ‎

Standard pro Zdravý pohyb

Tento výsek Standardu Zdravé abecedy představuje kompetence dítěte v jedné ze čtyř oblastí životosprávy, kterým se program Zdravá abeceda věnuje.
Základem jsou na sebe navazující kompetence dítěte, které ústí v úplnou připravenost dítěte pro samostatné rozhodování v běžných životních situacích, které vede k dlouhodobému zdraví.
Kompetence může dítě získávat jen s podporou pečujících a vzdělávacích institucí a jejich představitelů - rodičů, učitelů a ředitelů škol a dalších.   

Kompetence dítěte

 1. Pracuje celé tělo mé - Ví, že pohybem tělo (i mysl) sílí a rozvíjí se – vše pak lépe zvládne
 2. Hýbu se rád a všelijak - Střídá různé pestré pohybové činnosti, využívá nabídnutý prostor i pomůcky
 3. Sám ostatní rozhýbám - Podílí se na rozhodování o skladbě pohybových aktivit ve škole i s rodinou
 4. Vidím, že sílím - S podporou dospělého dlouhodobě sleduje jak roste, je zdatnější a zvládá nové dovednosti

Inspirace pro Rodiče

 • Hřiště je všude - Pohyb je možný v každém prostředí, na hřišti, v přírodě i při úklidu doma.
 • Hýbeme se spolu - S dětmi si sami dobře zacvičíme, je to vlastně i naše zábava. Nebojíme se toho, že se dítě zadýchá a zapotí… prospívá mu to.
 • 1 + 1 než udeří sedmá - Hodina spontánního a hodina řízeného pohybu je denní minimum
 • Chůze je lék - Děti denně ušlápnou přes 10.000 kroků, pro své zdraví ujdeme alespoň polovic

Inspirace pro Učitele

 • Každý den ven – zajišťujeme každodenní pobyt dětí mimo zdi budovy školky
 • Hýbejte se, děti moje – Pobízíme děti k intenzivnímu pohybu min. 3x v týdnu
 • Vidím, že sílíš – Oceňujeme pokroky v dovednostech a v tělesné zdatnosti jednotlivých dětí
 • Spadnout není hanba - Je podporován pohyb všech dětí a s dočasným neúspěchem se počítá

Inspirace pro Školu

 • U nás je živo - Ve škole je prostor pro spontánní pohybovou aktivitu uvnitř i venku
 • Kdo se hýbe, nezlobí - Pohybem předělujeme i prokládáme řízené a klidové činnosti
 • Nestojíme opodál - Učitelé aktivně podporují pohyb každého (!) dítěte a učí jej novým dovednostem
 • I dospělí si mohou hrát - Pracovníci školy jsou sami pohybově aktivní