Úvod‎ > ‎O programu‎ > ‎Organizace Zdravé abecedy‎ > ‎

Klub Zdravá abeceda

Klub škol Zdravá abeceda je neformální společenství škol a dalších organizací, které se aktivně hlásí k cílům programu Zdravá abeceda.
Členství je bezplatné, dostatečnou hodnotou je zájem o spolupráci a práce s dětmi. Členství vzniká vyplněním přihlášky ZDE (nebo v zápatí stránky).

Co členství v klubu přináší

Automaticky

Pošleme vám Plakáty do každé třídy a Brožury pro všechny rodiče
Pokud získáme nový grant, budete první, koho oslovíme pro spolupráci 
Můžete používat texty z naší metodiky obrázky z Galerie Zdravé abecedy pro vlastní propagační a další potřeby, např.
  • na webových stránkách školy
  • ve výroční zprávě
  • v informacích pro rodiče
  • ... a dalších dokumentech a formách komunikace
Bezplatný přístup k nástroji Q-analýzy očekávání a postojů
Zveřejníme vaši školu na mapách aktivních škol v rámci webu Zdravé abecedy i spolupracujících organizací

Na vyžádání

Pošleme vám další výtisky Plakátů do každé třídy a Brožur.
Pomůžeme vést besedu pro rodiče, pokud u vás proběhne kurz nebo workshop.
Zajistíme fundovanou odpověď na vaše otázky, oslovíme pro to naše spolupracující odborníky a/nebo příslušné úřady či odborná pracoviště.
Pomůžeme vám najít spolupracující školku, nutričního specialistu, mentora atd.

Co členství v klubu obnáší

Minimum

Zařadíte budování kompetencí dětí dle Zdravé abecedy do výchovně-vzdělávacích cílů školy
Pošlete nám (byť jednoduchý a stručný) popis toho, co pro kompetence dětí v oblasti životosprávy opravdu děláte, např.
  • jaké jste si dali vzdělávací cíle v oblasti životosprávy a jak se je daří naplnit
  • zda spolupracujete s dalšími institucemi (rodina, základní-mateřská škola, školní jídelna, ...)
  • jaká provozní opatření na podporu životosprávy jste přijali

Optimum

Budete dávat podněty a zpětnou vazbu na metodiku Zdravé abecedy.
Jednou za rok uděláte Q-sort Zdravé abecedy (alespoň ředitel/ka, ještě lépe - i pro vás - když se zapojí celý tým školy, možné to je i pro rodiče, zřizovatele atd.).
Po domluvě nabídnete možnost návštěvy realizačnímu týmu projektu Zdravá i médiím, která chtějí projekt propagovat, popřípadě i dalším pedagogům, kteří se vzdělávají v programu (taková návštěva se domlouvá předem s vedením školy).
Kompetence Zdravé abecedy budou součástí Školního vzdělávacího programu
Pošlete nám alespoň jednou ročně hezkou fotku dětí při nějaké zdravoabecední činnosti.
Budete nabízet podporu okolním školám (rádi vás pro to vyškolíme).