Lektoři Zdravé abecedy

Níže uvádíme výčet lektorů, se kterými realizujeme naše vzdělávací akce.
Pokud máte zájem nebo znáte někoho, kdo by chtěl rozšířit náš tým, prosím kontaktujte nás.

Zdravá abeceda v institucích

 • Juliana Gardošová
 • Nikola Křístek
 • Lucie Horníková
 • Alena Laláková
Kvalifikace lektorů: Zkušenost s prací ve vzdělávacích institucích a s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků

Zdravá abeceda v mateřské škole

 • Juliana Gardošová
 • Lenka Dujková
 • Vlaďka Jurigová
 • Michaela Konopáčová
 • Nikola Křístek
 • Alena Laláková
 • Jana Smolková
 • Renata Traučová
 • Petra Helebrantová Zábranská
 • Lucie Šoustková
Kvalifikace lektorů: Zkušenost s prací s dětmi v MŠ a s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků

Životospráva

 • Apolena Stellarová
 • Dagmar Pifková
 • Dana Frágnerová
 • Ivana Baranová
 • Kamila Stýskalíková
 • Kateřina Vítů 
 • Martina Ševčíková
 • Lucie Horníková
 • Michaela Mihalíková 
 • Petra Hamerská
Kvalifikace lektorů: Vzdělaní v oboru Nutriční terapeut nebo srovnatelné

Školní jídelny

 • Marcela Mathesová
Kvalifikace lektorů: Praxe v provozu ve školním stravování nebo v roli metodika školního stravování