Vedení, koordinace a garance


Vedení programu

Manažerem programu je od roku 2009 Nikola Křístek, který má na starosti
  • výběr a školení lektorů
  • rozvoj metodiky
  • prezentaci programu laické i odborné veřejnosti
Garantem programu je člen správní rady AISIS Milan Kotík.

Koordinace a řízení aktivit

Administraci veřejných grantů má na starosti Jana Štollová

Koordinaci vzdělávacích akcí zajišťuje Klára Oplištilová


Odborná garance a spolupráce

Mgr. Veronika Březková
(Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
(Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra tělesné výchovy)
PhDr. Václava Masáková
(ředitelka Pedagogicko-psychologická poradny pro Prahu 1, 2 a 4)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
(Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, PedF MUNI Brno)