Úvod‎ > ‎O programu‎ > ‎Organizace Zdravé abecedy‎ > ‎

Příběh Zdravé abecedy

Předkládáme několik milníků vývoje programu s odkazy na stránky, které popisují průběh nebo výstupy jednotlivých aktivit.
  • 2007 Bohuslav Procházka, František Stožický zveřejňují výsledky celostátní studie Obezita v ČR - děti (grant Institutu Danone). Zjištění (dramatický nárůst dětské obezity ve školním věku) doprovázelo doporučení: "Důležité je začít, dokud je obezita ještě pod kontrolou" – cílovou skupinou pro efektivní prevenci mají být děti ve věku 5 let.
  • 2008 nadace Institut Danone společně s firmou Danone a.s. oslovili občanské sdružení AISIS, specialistu na zavádění inovací do vzdělávacího systému s podporou soukromého sektoru, s návrhem na spolupráci a vzniklo projektové partnerství Zdravá abeceda.
  • 2009 byl sestaven řešitelský tým (odborní garanti - lékaři, specialisté na dětský pohyb, výživu a psychohygienu) a realizační tým (více zde), byla vytvořena první verze metodiky (Tematické celky a Informace o zdravém životním stylu) a bylo vyškoleno 250 učitelek MŠ
  • 2010-2011 proběhl projekt Zdravá abeceda v Kralovehradeckém kraji, ve kterém bylo vyškoleno 125 učitelek a ředitelek MŠ a metodika se rozšířila o několik dalších materiálů (více zde). 
  • 2012 vznikl Klub Zdravá abeceda
  • 2012-2013 byla vytvořena metodika pro rodiče a další pečující osoby dle principů Zdravé abecedy při programu Gramotnost.cz
  • 2013 projekt v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví vznikl Standard Zdravé abecedy
  • 2013-2014 byla metodika rozšířena pro pracovníky školních družin a jídelen v rámci projektu Středočeská zdravá abeceda.
  • 2014-2015 probíhá školení lektorů a mentorů Zdravé abecedy v rámci celostátního projektu Dokážu To!