Úvod‎ > ‎O programu‎ > ‎

Projekty Zdravé abecedy


Zdravá abeceda je dlouhodobý program, který je budován postupně prostřednictvím výstupů jednotlivých projektů.

Projekty často vycházejí z představ, finančního, časového nebo organizačního rámce zadavatelů a náš tým v nich vytváří výstupy, které používá v dalších projektech nebo nabízených službách.

V rámci projektů vždy dodržujeme etický kodex programu, který je, stejně jako metodika programu, předmětem postupného vývoje.

Při řízení projektů vycházíme ze zásad projektového managementu dle International Project Management Association (IPMA) garantovaného Společností pro projektové řízení ČR