Úvod‎ > ‎O programu‎ > ‎Projekty Zdravé abecedy‎ > ‎

2013 - Standard Zdravá abeceda – antiobezitogenní opatření v MŠ a ZŠ


Výstup projektu podpory zdraví realizovaného v roce 2013 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví vytvořil rámec pro další vývoj materiálů a aplikaci metodiky Zdravá abeceda.

Program Zdravá abeceda je vyvíjen od roku 2008. Od původního záměru vytvoření deseti tematických celků, prostřednictvím nichž se děti v mateřských školách budou seznamovat se zásadami zdravé životosprávy, přešel tým složený z expertů, metodiků vzdělávání a pracovníků mateřských škol k vlastnímu konceptu prevence dětské nadváhy a obezity. Ten spočívá v budování odpovědnosti dětí za zdravé rozhodování za řízené podpory pečujících institucí, především školy a rodiny.

V rámci projektu byly revidovány kompetence dětí ke zdravému rozhodování v oblasti pohybu, výživy, vnitřní pohody a zdravého prostředí tak, aby vytvářely mapy učebního pokroku v každé z oblastí životosprávy. Pro další zainteresované skupiny - rodiče, učitelé, vedení škol - byla vytvořena sada doporučení, která pomáhají k dětem k dosažení kompetencí ke zdravému životnímu stylu. Vznikl tak standard kvality, který umožňuje nastavit jednotnou preventivní strategii pro všechny zainteresované a umožňuje její přehlednou evaluaci.

Na vzniku Standardu se podíleli
  • Nikola Křístek (editor, AISIS, o.s.)
  • MUDr. Zlatko Marinov (Dětská obezitologická ambulance. Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK Praha)
  • Mgr. Veronika Březková (Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
  • doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. (Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra tělesné výchovy)

Oponenty standardu byly
  • MVDr. Kateřina Janovská (Národní síť podpory zdraví)
  • Mgr. Soňa Tomková (Unie center pro rodinu a komunitu)
V rámci projektu obrželo 25 mateřských a 25 základních škol sadu materiálů obsahujících graficky atraktivně zpracovaný Standard Zdravé abecedy a sadu didaktických plakátů pro jednotlivé oblasti životosprávy.

Standard Zdravá abeceda je volně ke stažení na www.ZdravaAbeceda.cz