Úvod‎ > ‎O programu‎ > ‎

Zdůvodnění potřebnosti


Proč se soustředíme na prevenci nadváhy a obezity?

Největším zdravotním rizikem české populace jsou civilizační choroby. Obezita se řadí do čela smutného pelotonu z hlediska rozšíření v populaci stejně jako věkového rozložení... projevuje se už v raném dětském věku.
Česká Republika patří k zemím s nejvyšším procentem nadváhy a obezity v populaci. Významně se zvyšuje počet dětí s nadváhou na základní škole. Vedle toho se snižuje jejich obratnost, a to už v předškolním věku. Dnešní stav není dobrý, ale trend je ještě horší. To jsou fakta. Důsledky se projeví na rovině individuální (nižší kvalita života) i společenské a ekonomické (vyšší výdaje na lékařskou péči, častější nemocnost). Není nám to jedno.
Závěry z výzkumů a doporučení odborníků zní velmi jednohlasně. Nejúčinnější nástroj pro řešení je výchova ke zdraví a primární prevence. Školství jako celek ale dnes věnuje pozornost jiným oblastem (počítačová gramotnost, jazykové vzdělávání apod.). To jsou jistě důležitá témata, ale vzpomeňte si, co přejeme přátelům 
k narozeninám…

Proč se tématem zabýváme právě my?

Součástí národní strategie podpory zdraví počítá s aktivitou nestátních  neziskových organizací (více např. v prezentaci Ministerstva zdravotnictví >>PDF Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví.

AISIS, o. s., je nezisková organizace, která již desetiletí přináší inovace do vzdělávání. Snaží se pro podporu školám a učitelům získat management společensky odpovědných firem a přináší do vzdělávacího systému nová témata, jakými jsou např. minimalizace šikany, finanční gramotnost, prevence sázení mladistvých apod. AISIS garantuje kvalitu metodiky programů, získává podporu státních a odborných institucí pro jeho rozšíření a koordinuje realizaci aktivit. 

Metodický tým se skládá z učitelů MŠ a odborníků na zdraví. Vyznáváme princip “učitelé pro učitele”, abychom si byli jisti užitečností toho, co nabízíme. Vedle toho ctíme nadhled a doporučení odborníků jako nezbytnou garanci kvality programu. V metodickém týmu jsou i lektoři programu (sami učitelé s pedagogickou praxí), kteří přinášejí cenné podněty “z terénu”
Více o našem týmu na stránce Lidé Zdravé abecedy 

Proč byste měli se tématem zabývat právě vy?

Možná vám to připadá zajímavé, možná i důležité… odpověď znáte nejlépe sami.
Každopádně je jisté, že na děti máte vliv nejen tím, co a jak učíte, jak o ně pečujete... ještě více působíte svou osobností. Jste vzorem, modelem, inspirací… Pedagogická práce stojí na osobnosti učitele. Proto se snažíme připravit co nejlepší náměty a pomůcky pro jejich práci a spolupráci s dalšími zainteresovanými. Cíl je jasný, ověřené postupy také. Zbytek už je na vás...