Proč existuje program Zdravá abeceda? 

Děti se dnes rodí na svět, který je jiný než býval. Lidé se v něm nemusejí hýbat a přesto neumírají hlady. Naopak, přijímají více energie než vydají a náš pravěký metabolismus s tím neumí naložit lépe než že přebytečnou energii uloží do tukových zásob. Ty byly dobré v dobách, kdy přicházely tuhé zimy, období hladu, zranění... dnes namísto nich tiše přichází obezita. 

Obezita je zákeřná a těžko léčitelná nemoc. Spolu s nadváhou obtěžuje život čtvrtině školních dětí, polovině dospělých a třem čtvrtinám seniorů.
Přejeme si, aby se jí naše děti vyhnuly.
A věříme, že společnou aktivitou zlepšíme i kvalitu našeho vlastního života. 
Jak dostat nadváhu a obezitu pod kontrolu? Nejlépe tak, že se začneme chovat rozumně ve chvíli, kdy ještě je pod kontrolou... a to je období před nástupem na základní školu. Pak už je vše mnohem mnohem a mnohem složitější. 

Ano, chovat se rozumně je ten klíč. Moderní "zdravý životní styl" není nic přirozeného, nerodíme se s ním. Můžeme se jej ale naučit a potřebujeme se k němu pravidelně sami přemlouvat.

Pro druhého často uděláme více než pro sebe. To platí zejména v péči o zdraví. Proto inspirujeme učitele, ředitele, zdravotníky a rodiče, aby udělali to nejlepší, co pro děti udělat mohou... postupně jim předali odpovědnost za vlastní život společně se znalostí toho, jak s ním dobře nakládat.Co má tedy kdo udělat? 

Děti se potřebují naučit odpovědnému rozhodování ve čtyřech oblastech životosprávy, které mají na vznik obezity a dalších civilizačních nemocí největší vliv. 

Rodiče a učitelé jim mají být průvodcem, vzorem i ochráncem. Vedoucí pracovníci pečujících a vzdělávacích institucí jim pro to mají vytvářet podmínky a zdravotníci a další odborníci mají poskytovat expertní pomoc tak, aby individuální potřeby jednotlivých dětí nekolidovaly s opatřeními pro větší skupinu.

Co pro to děláme my? Tvoříme, motivujeme, koordinujeme, vyjednáváme... a pro všechny zapojené strany nabízíme platformu, na které mohou efektivně spolupracovat pro zdravější budoucnost dnešních dětí.