Úvod‎ > ‎Zapojení‎ > ‎Rodiče‎ > ‎

Jak vést děti ke zdravým návykům


Události

Každý den máte šanci něco zažít. Každý den něco významného zažijete. 
Význam naleznete tím, že o tom sami přemýšlíte, mluvíte s dětmi, zaznamenáváte si a prožíváte událost (kresbou, slovem, fotkou, písničkou)... 
Událostí může být oslava narozenin, návštěva zajímavého hosta, účast na sportovním klání nebo i "pouhá" společná večeře.
Události prožívejte.

Prožitky

Prožitek je nejlepší zdroj učení. Zapojujete celé tělo, celou mysl, všechny formy inteligence.
Prožitek formuje osobnost, určuje lidský čas (který tiká jinak než ten na hodinkách).
Snažte se prožitkům porozumět, "zažít (si)" je.

Porozumění

S dětmi mluvte, kreslete, předvádějte, mluvte, mluvte, mluvte...
Můžete při tom používat zobrazení v pyramidách - předškolní děti už dokáží pochopit vztahy a závislosti. Pyramidy zdravého životního stylu jsou osvědčená pomůcka pro komunikaci s dětmi.
... a nechte je občas taky "být", aby si to samy srovnaly v hlavinkách :)

Rozhodování a návyky

Pochopit věci nestačí, pochopení má umožnit lepší rozhodování.
Rozhodnutí nestačí, je třeba je měnit v činy.
Nechávejte postupně děti vědomně se rozhodovat, přebírat odpovědnost za svůj život. 
Jen tím jim založíte návyky vedoucí k dlouhodobě udržitelnému zdraví.