Úvod‎ > ‎Zapojení‎ > ‎

Soukromý sektor


Co bychom chtěli říct

Každá firma ovlivňuje své okolí jako zaměstnavatel i jako tvůrce zboží nebo služeb, které mění kvalitu života zákazníků.

Velký dopad na životosprávu populace mají i hodnoty, které firma sděluje prostřednictvím své marketingové komunikace. V České Republice nejsme bohužel dostatečně citliví na reklamní sdělení, která jsou v rozporu s pravidly dobré životosprávy (více např. ve zprávě Reklama na nezdravé potraviny). Celý koncept komercionalizace dětství nakonec ohrožuje i rodiny manažerů a zaměstnanců firmy.

Společenská odpovědnost, která je součástí konceptu dlouhodobé vitality firem, může mít formu 
  • sponzoringu prospěšných iniciativ a pomoci potřebným
  • zapojením zaměstnanců do podpůrných programů
  • vstřícností vůči potřebám zaměstnanců a jejich rodin
  • ale také prostě tím, že firmy se chovají podle práva a dobrých mravů.

Co nabízíme

Jsme připraveni jednat o zapojení soukromých společností do podpory šíření metodiky Zdravé abecedy. Vzhledem k historii programu a etickému kodexu má spolupráce jasně vymezené pole, na kterém můžeme uplatnit zkušenost ze spolupráce s desítkami firem od globálních společností až po regionální podniky (více na stránkách naší neziskové organizace).

Můžete přispět i tím, že pomůžete školám ve vašem regionu např.