Úvod‎ > ‎Zapojení‎ > ‎Mateřské školy‎ > ‎

Standard pro učitele

Následující doporučení slouží jako inspirace a motivace pro podporu budování kompetencí dětí ke zdravému životnímu stylu.
Čím více bodů přijmou učitelé za své, tím větší šanci získat samostatnost a odpovědnost v oblasti životosprávy děti mají.

Zdravý pohyb

 • Každý den ven – zajišťujeme každodenní pobyt dětí mimo zdi budovy školky 
 • Hýbejte se, děti moje – Pobízíme děti k intenzivnímu pohybu min. 3x v týdnu 
 • Vidím, že sílíš – Oceňujeme pokroky v dovednostech a v tělesné zdatnosti jednotlivých dětí 
 • Spadnout není hanba - Je podporován pohyb všech dětí a s dočasným neúspěchem se počítá

Zdravá Výživa

 • Pitná voda je tu doma - Základem pitného režimu jsou neslazené tekutiny 
 • Svačina je událost - Jíme společně s dětmi, často se zvládnou obsloužit samy 
 • Vím, kolik sním - Děti si vědomě určují velikost porcí 
 • Jídlo není pochvala - Za výkon dítě získá jiné ocenění nežli pochutinu, narozeniny si zaslouží připravenou hostinu a ne bonbon

Vnitřní Pohoda

 • Vím „co se stane, když…“ - Pravidla jsou srozumitelná dětem, rodičům i učitelům 
 • Každý jsme originál – Respektujeme předpoklady jednotlivých dětí 
 • Nesrovnáváme se – Oceňujeme individuální pokrok jednotlivých dětí 
 • Zodpovědný sám sobě - Je podněcována možnost volby dětí v rámci pravidel

Zdravé prostředí

 • Učíme se z věcí, ne o věcech - Praktické činnosti se odehrávají v reálném prostředí 
 • Vím, co smím - Zásady bezpečnosti jsou zdůvodněné a všem srozumitelné 
 • Třídíme odpad očima – Postupujeme dle pravidla ReReRe (a) Omez spotřebu – b) Znovu použij – c) Recykluj) 
 • Od vidlí po vidličku - Pátrání po původu potravin a jejich zpracování je součástí výuky