Úvod‎ > ‎Zapojení‎ > ‎

Školní družiny


Co bychom chtěli říct

Družiny mají velmi specifické postavení v systému institucionální péče o školní děti. Patří do sféry tzv. zájmového vzdělávání a nejsou na ně kladeny takové formální nároky jako na mateřské a základní školy.
Velmi se mezi sebou liší způsobem, jakým s dětmi pracují. Některé mají vlastní vzdělávací koncept, ve kterém systematicky rozvíjejí konkrétní dovednosti dětí, některé fungují spíše jako hlídací služba.

Vychovatelé a školních družin mohou z hlediska podpory zdravých návyků dětí udělat mnohé. Mohou životosprávu učinit jedním ze svých klíčových témat a díky 
  • materiálnímu zázemí poskytnutým školou
  • vysoké svobodě v plánování vzdělávacích činností dětí
  • osobnímu nasazení mnohých kvalitních vychovatelů
mohou nastavovat nebo pomáhat udržet zdravé návyky dětí v období mladšího školního věku, které je mimořádně rizikové
(děti přestávají pravidelně snídat a svačit, mívají ve škole omezenou možnost spontánního pohybu a sklouzávají k pasivním formám zábavy).

Co nabízíme

Vychovatelé školních družin se mohou účastnit vzdělávání učitelů mateřských škol, protože velké části metodiky jsou přenositelné i do tříd školních družin.
Pomůcky Zdravé abecedy (zejména společenskou hru) mohou školní děti využívat více samostatně a kreativně.

Doporučujeme využít Q-analýzu pro zmapování postojů a očekávání zainteresovaných stran (vedení školy, učitelů, rodičů, pracovníků školek) a případně zorganizovat workshop, na kterém může dojít ke shodě nebo vyjasnění očekávání zainteresovaných stran.

S pracovníky školních družin pracujeme zejména v projektu ve Středočeském kraji.