Úvod‎ > ‎Metodika programu‎ > ‎

Oblasti životosprávy


Prevence nadváhy/obezity zahrnuje čtyři nejdůležitější oblasti, 
  • které jsou spolu v realitě propojovány 
    (každé denní jídlo souvisí s pohybem (např. rovnováha příjmu a výdaje), vnitřní pohodou (např. místo v režimu dne, společenství) i prostředím (např. tématika původu surovin),
  • kterým je třeba se samostatně věnovat
    (abychom viděli mapu učebního pokroku každého dítěte). 
Představují čtyři nohy pomyslného stolu, na kterém je možné prostřít životní situace a vědomě s nimi nakládat ve prospěch dlouhodobého zdraví.
  • Když jednu nohu odebereme, stůl je vratký,
  • když jsou nohy různě vysoké, musíme je podkládat (úsilím lékaře, rodičů, učitelů, ...) aby se ze stolu nestala šikmá plocha,
  • když výšku nohou nastavíme bez ohledu na zralost dítěte, neuvidí na plochu stolu...
Životospráva je komplexní disciplína, jistě bychom mohli určit i další oblasti, které mají vliv na dlouhodobé zdraví dětí, tyto čtyři jsme však vybrali jako klíčové.